The following informations are up to date and serve as an example.
Current data are available only for login users. Login »
Sing up to get trial access.
Zboża polski rynek
Data 2021-05-30 2021-05-23 2021-05-16
Pszenica konsumpcyjna 967,95 963,71 970,68
Pszenica paszowa 1000,69 979,40 980,24
Żyto konsumpcyjne 756,93 741,23 745,49
Żyto paszowe 768,97 756,51 733,51
Jęczmień konsumpcyjny - 807,27 834,76
Jęczmień paszowy 862,83 872,44 860,69
Jęczmień browarniany 906,86 935,37 925,53
Kukurydza paszowa 1013,71 1017,15 998,26
Owies konsumpcyjny 615,67 614,60 623,40
Owies paszowy 599,39 615,68 637,49
Pszenżyto paszowe 862,41 858,43 856,60
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Kontenery Ad-Blue SWIMER
Corn, Paris Commodity Exchange
Date Term Price Change
2021-05-25 cze 21 254,50 0,25
sie 21 250,25 0,50
2021-05-24 cze 21 254,25 -0,50
sie 21 249,75 1,00
Commodity futures, Commodity Exchange in Paris. Prices in [EUR/t].

Wheat
Date Term Price
[C]
Price
[F]
2021-05-27 wrz 21 212,00 196,00
gru 21 210,25 175,00
2021-05-26 wrz 21 206,00 191,50
gru 21 204,50 170,50
Commodity futures, Commodity Exchanges in Paris and London.

[C] - Consumer wheat. Prices in [EUR/t].
[F] - Fodder wheat. Prices in [GBP/t].